www.bilgipaylas.org  

 bilgi paylaşım sitesi

Sıfat ve Özellikleri
12.10.2020

Varlıkların durumumu, özelliklerini, biçimi, sayısını, yerini değişik yollarla bildiren sözcüklere sıfat (önad) denir. 

* Sıfatlar çekim eki almazlar.

* Mutlaka bir isimle beraber kullanılırlar.

* İsmin önünde bulunmak zorundadır. 

Sıfatlar ikiye ayrılır. 

1. Niteleme Sıfatı: Varlıkların, rengini, biçimini, özelliklerini belirten sözcüklere niteleme sıfatı denir. İsme sorulan "nasıl" sorusunun cevabıdır. 

2. Belirtme Sıfatları: Varlıkların yerini, sayısını, belli belirsiz veya soru yoluyla bildiren sözcükere nitelem sıfatı denir. Belirtme sıfatları dört çeşittir. 

a. İşaret Sıfatları: Varlıkların yerini işaret yoluyla belirten sözcüklere işaret sıfatı denir. İşaret sıfatı olarak bu, şu, o, öteki, beriki gibi sözcükleri kullanılır. 

==> Devamını Oku

Dede Korkut Hikayeleri ve Özellikleri
21.02.2021

Dede Korkut Hikayeleri, destan döneminden halk hikayeciliğine geçiş dönemi eseridir.

Dede Korkut Hikayeleri 15-16. yy'da yazıya geçirilmiştir. Kimin tarafından yazıya geçirildiği belli değildir.

Eserin asıl adı "Kitab-ı Dede Korkut Ala Lisan-ı Taife-i Oğuzhan (Oğuzların Diliyle Dede Korkut Kitabı)"dır.

Müslüman Oğuzların hayatını anlatır.

1 önsöz, 12 hikayeden meydana gelir.

Öykü içinde öyküler vardır, yani iç içe öyküler vardır.

Eserde olağanüstü ve gerçek kahraman ve olaylar bir arada verilmiştir.

Eserdeki Dede Korkut meçhul bir halk ozanıdır.

==> Devamını Oku

Divanı Hikmet ve Özellikleri
21.02.2021

12. yy'da Ahmet Yesevi yazılmış didaktik (öğretici) ve manzum bir eserdir. 

Divanı Hikmet adlı eseri bizzat Ahmet Yesevi yazmamıştır. Tarikat üyelerinden Şaban Durmuş Ahmet Yesevi'nin görüşlerini kitap halinde getirmiştir. 

Hikmet, hoş, hayırlı anlamına gelmektedir. 

Eserdeki her bir dörtlüğe hikmet adı verilmiştir.

Yesevi tarikatının kurucusu olan Ahmet Yeservi bu eserinde tarikata ait bilgiler, Peygamberimizin hayatını ve mucizelerini anlatır. 

Eserde Allah aşkı ve Peygamber sevgisi işlenmiştir. 

Türk edebiyatındaki ilk tasavvufi eserdir.

Anadolu'da Ahmet Yesevi'den sonra kurulan pek çok tarikata kaynaklık yapmıştır.

==> Devamını Oku

Atabetül Hakayık ve Özellikleri
21.02.2021

Eser 12. yy'da Edip Ahmet Yükneki tarafında yazılmıştır. Kaşgar diliyle Uygur harf Eser leriyle yazılmıştır. Eserin nerede ne zaman yazıldığı kesin olarak bilinmemektedir.

Eser “Hakikatlerin Eşiği” anlamına gelmektedir.

Ahlaklı insan olmanın yollarını açıklamış ve ahlaki öğütler vermiştir. Bu bakımdan İslami görüş ve düşüncelere yol gösterici olmuştur.

Mesvevi tarzında yazılmıştır.

Nazım birimi olarak beyit ve dörtlükler kullanılmıştır.

Aruz ölçüyle yazılmıştır.

Arapça ve Farsça kelimeler kullanışmıştır.

Eser 14 bölümden oluşmaktadır.

Dini bir eserdir. Ahlaki konuları da işler.

Didaktir eserdir.

Eser Allah’a, Peygamber’e, halifelere övgü ile başlar.

Didaktik bir eserdir, ayet ve hadislere başvurarak İslam ahlakı öğretmeye gayret edilmiştir.

Eserin ==> Devamını Oku

Divanü Lügatit Türk ve Özellikleri
21.02.2021

11. yy'da Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır.

Türkçenin ilk sözlüğü ve ilk dilbilgisi eserdir. Ansiklopedik bir eserdir.

Araplara Türkçe öğretmek ve Türkçenin zengin bir dil olduğunu göstermek amacıyla yazılmıştır. Arapça olarak kaleme alınmıştır.

Karahanlı Türkçesiyle yazılmıştır. 

7500'ten fazla Türkçe sözcük vardır.

Yazar, yaşadığı bölgelerde Türk köylerini dolaşarak hadis alimlerinin hadis derleme mantığıyla Türkçe kelimeleri derlemiştir. Derlediği kelimerle ilgili örnek cümleler yazmış, şiirlerle örneklendirmiştir.

Yazar köylerde sadece sözcük derlemesi yapmamış şiir vb. derlemeler de yamıştır.

Eserde Türklerin tarihi, yaşadığı bölgeler ve dil özelliklerine ait detaylı bilgiler bulunmaktadır.

El yazması nüsha 638 sayfadır.

Eser şöyle başlar: 

"Esirgey ==> Devamını Oku

Sayfa3 - 4 - 5 - 6 - 7İlk Geri · İleri Son
Menuler
Testler
Son Eklenen Dosyalar
Kategoriler

@gmail.com