www.bilgipaylas.org
 

Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni
Ben yanarım dün ü günü, bana seni gerek seni

Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim
Aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni

Aşkın aşıkları öldürür, aşk denizine daldırır
Tecelli ile doldurur, bana seni gerek seni

Aşkın şarabından içem, Mecnun olup dağa düşem
Sensin dün ü gün endişem, bana seni gerek seni

Sofilere sohbet gerek, Ahilere Ahret gerek
Mecnunlara Leyli gerek, bana seni gerek seni

Eğer beni öldüreler, külüm göke savuralar
Toprağım anda çağıra, bana seni gerek seni

Cennet Cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri
İsteyene ver sen anı, bana seni gerek seni

Yunus'dürür benim adım, gün geçtikçe artar odum
İki cihanda maksudum, bana seni gerek seni

_Bana-Seni-Gerek-Seni> ==> Devamını Oku

Sensin kerim, sensin rahim, Allah sana sundum elim
Senden artık yoktur emin, Allah sana sundum elim

Ecel geldi vade erdi, bu ömrüm kadehi doldu
Kimdir ki içmeden kaldı, Allah sana sundum elim

Gözlerim göğe süzüldü, canım göğüsten üzüldü
Dilim tetiği bozuldu, Allah sana sundum elim

Üş biçildi kefen donum, Hazret'e yönelttim yönüm
Acep nice ola halim, Allah sana sundum elim

Urdular suyum ılıdı, kavim kardeş cümle geldi
Esen kalsın kavim kardeş, Allah sana sundum elim

Geldi salacam sarılır, dört yana sala verilir
El namazıma derilir, Allah sana sundum elim

Salacamı getirdiler, makberime yetirdiler
Halka olup oturdular, Allah sana sundum elim

Çün cenazeden şeştiler, üstüme toprak saçtılar
Hep koyubeni kaçtılar, Allah sana sundum elim

Yedi Tamu, sekiz Uçmak, her birinin vardır yolu
Her bir yolda yüzbin çarşı, Allah sana sundum elim

Geldi ==> Devamını Oku

A. İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK ŞİİRİ
1. Sagu
2. Koşug
3. Destan

B. HALK ŞİİRİ
1. Aşık Tarzı Halk Şiiri
a. Güzelleme
b. Koçaklama
c. Taşlama
d. Ağıt

2. Anonim Halk Şiiri
a. Ninni
b. Ağıt

3. Dini Tasavvufi Halk Şiiri
a. İlahi
b. Nefes
c. Deme
d. Nutuk
e. Şathiye
f. Devriye


C. DİVAN ŞİİRİ
1. Tevhit
2. Münacat
3. Naat
4. Mersiye
5. Methiye
6. Hicviye
7. Fahriye

_Turk-Siirinde-Kullanilan-Nazim-Turleri> ==> Devamını Oku

A. HALK ŞİİRİ NAZIM ŞEKİLLERİ
1. Aşık Tarzı Halk Şiiri Nazım Şekilleri
a. Koşma
b. Semai
c. Varsağı
d. Divan

2. Anonim Halk Şiiri Nazım Şekilleri
a. Türkü
b. Mani

B. DİVAN ŞİİRİ NAZIM ŞEKİLLERİ
1. Beyitlerle Kurulan Nazım Şekilleri
a. Gazel
b. Kaside
c. Mesnevi
d. Müstezat
e. Kıta

2. Bentlerle Kurulan Nazım Şekilleri
a. Şarkı
b. Murabba
c. Terkibibent
d. Terciibent
e- Rubai
f. Tuyuğ

C. YENİ TÜRK ŞİİRİ NAZIM ŞEKİLLERİ
a. Sone
b. Te ==> Devamını Oku

Önce baygın bir iniltiydi yamaçtan duyulan,
Sonra bir gölge belirmişti kuş uçmaz yoldan:
Köyümün titreterek bağrı yanık toprağını
İnliyor, baktım, uzaktan görünen bir kağnı…
1.Bu dizelerde aşağıda verilen ses olaylarından hangisi yoktur? (2001)
A) Ünlü düşmesi
B) Ünsüz düşmesi
C) Sert ünsüz yumuşaması
D) Ünlü daralması
E) Ünsüz benzeşmesi 

Derken bir düdük (I) öttü (II) ansızın
Bembeyaz (III) gemi (IV) gitgide (V) ufaldı
Korkunç (VI) yalnızlığıyla (VII) baş başa
Rıhtımda bir (VIII) adam kaldı
2.Bu dizelerdeki numaralanmış yerlerin hangilerinde ulama vardır? (2006 Ed.Sos)
A) I. ve VIII.      B) II. ve V.     C) III. ve VI.    D) IV. ve VII.     E) V. ve VII.

3.Aşağıdakilerin hangisinde hem ünsüz yumuşaması hem de ses düşmesi vardır? (2007)
A) Akla gelen başa gelir.
B) Keskin sirke kabına zarar verir.
==> Devamını Oku

Sayfa3 - 4 - 5 - 6 - 7İlk Geri · İleri Son
Menuler
Testler
Son Eklenen Dosyalar
Kategoriler

www.bilgipaylas.org