www.bilgipaylas.org
 

Düzeltme İşaretinin Kullanıldığı Yerler

1. Yazılışları bir, anlamları ve okunuşları ayrı olan kelimeleri ayırt etmek için, okunuşları uzun olan ünlülerin üzerine konur:

adem (yokluk), âdem (insan)
adet (sayı), âdet (gelenek, alışkanlık)
alem (bayrak), âlem (dünya, evren)
aşık (eklem kemiği), âşık (vurgun, tutkun)
hal (sebze, meyve vb. satılan yer), hâl (durum, vaziyet)
hala (babanın kız kardeşi), hâlâ (henüz)
rahim (esirgeme), rahîm (koruyan, acıyan)
şura (şu yer), şûra (danışma kurulu) vb.

UYARI: Katil (katl = öldürme) ve kadir (kadr = değer) kelimeleriyle karışma olasılığı ol­duğu hâlde katil (ka:til = öldüren) ve kadir (ka:dir = güçlü) k ==> Devamını Oku

Okul
25.01.2021
_Okul> ==> Devamını Oku

Türkçede cümlelerin öge dizililinin bir kuralı vardır. "Özne + Tümleç + Yüklem" şeklinde olmalıdır. Yüklem sonda bulunmalıdır. Bazen okurken veya yazarken vurgulamak isteğimiz sözcükler nedeniyle yüklemi sonda değil de ortada veya başta kullanabiliriz. Bundan dolayı yüklemin bulunduğu yere göre cümlelerde farklılık göstermektedir. 

1. Kurallı Cümle: Yüklemi sonda bulunan cümlelere kurallı cümle denir. 

Adam kendi kendine hayıflanıp duruyordu. 

Benim sadık yarim kara topraktır. 

 Karşıda hisar gibi Niğde yükseliyordu,    
 Sağ taraftan çıngırak sesleri geliyordu:


2. Devrik Cümle: Yüklemi sonda olmayan cümlelere devrik cümle denir. Devrik cümle en çok şiirlerde kullanılır. 

Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar...    
Gidiyordum, gurbeti gönlümle duya duya,    
Ulukışla yolundan Orta Anadolu ==> Devamını Oku

1. Basit Cümle: 

İçinde bir yüklem bulunan cümlelere basit cümle denir. 

Benim sadık yarim kara topraktır.  (Aşık Veysel)

Nice sultanları tahttan indirdi
Nicesinin gül benzini soldurdu 

                             (Karacaoğlan)

2. Birleşik Cümle: Bir ana cümle ile onun anlamını tamamlayan bir veya daha fazla yan cümlecikten meydana gelen cümledir. Birleşik cümleler kendi içinde gruplara ayrılmaktadır.

a. Girişik Birleşik Cümle: Yüklemin dışında içinde fiilimsi bulunan cümlelere girişik birleşik cümle denir. Bu tür cümlelerde fiilimsinin içinde bulunduğu gruba yan cümlecik, asıl yüklemin içinde bulunduğu gruba ise temel cümle denir. 

==> Devamını Oku

YAPIM VE ÇEKİM EKLERİ

Türkçede sözcükler aldıkları eklere göre cümle içinde bir görev yüklenir. Bu bakımdan ekler önemli bir konudur. Ekler iki grupta değerlendirilir.

  1. Yapım Ekleri
  2. Çekim Ekleri

  1. Yapım Ekleri: Eklendikleri kelimelerde anlam değişikliğine neden olan eklere yapım eki denir.

Yapım ekleri dört çeşittir.

  1. İsimden ==> Devamını Oku
Sayfa6 - 7 - 8 - 9 - 10İlk Geri · İleri Son
Menuler
Testler
Son Eklenen Dosyalar
Kategoriler

www.bilgipaylas.org