www.bilgipaylas.org
 

1. Basit Cümle: 

İçinde bir yüklem bulunan cümlelere basit cümle denir. 

Benim sadık yarim kara topraktır.  (Aşık Veysel)

Nice sultanları tahttan indirdi
Nicesinin gül benzini soldurdu 

                             (Karacaoğlan)

2. Birleşik Cümle: Bir ana cümle ile onun anlamını tamamlayan bir veya daha fazla yan cümlecikten meydana gelen cümledir. Birleşik cümleler kendi içinde gruplara ayrılmaktadır.

a. Girişik Birleşik Cümle: Yüklemin dışında içinde fiilimsi bulunan cümlelere girişik birleşik cümle denir. Bu tür cümlelerde fiilimsinin içinde bulunduğu gruba yan cümlecik, asıl yüklemin içinde bulunduğu gruba ise temel cümle denir. 

==> Devamını Oku

YAPIM VE ÇEKİM EKLERİ

Türkçede sözcükler aldıkları eklere göre cümle içinde bir görev yüklenir. Bu bakımdan ekler önemli bir konudur. Ekler iki grupta değerlendirilir.

  1. Yapım Ekleri
  2. Çekim Ekleri

  1. Yapım Ekleri: Eklendikleri kelimelerde anlam değişikliğine neden olan eklere yapım eki denir.

Yapım ekleri dört çeşittir.

  1. İsimden ==> Devamını Oku

Yazımı Karıştırılan Sözcükler

==> Devamını Oku

YAPISI BAKIMINDAN FİİLER

Fiiller, yapıcısı bakımından diğer sözcük türlerinde olduğu gibi üçe ayrılır.

1.Basit Fiil: Hiçbir yapım eki almamış, kök halinde bulunan fiillere denir.1

Oku-

Yaz-

Gör-

*Basit sözcükler çekim eki alabilir. Bu sözcüğün yapısında değişikliğe neden olmaz.

gördüm, yazdık, okuyun …

2.Türemiş Fiil: İsim veya fiilleri kök ve gövdelerine yapım eki getirile ==> Devamını Oku

İle'nin Yazımı
17.01.2021

ile’nin Yazılışı

ile, ayrı olarak yazılabildiği gibi kelimelere eklenerek de yazılabilir.

ile, ünsüzle biten kelimelere bitişik olarak yazıldığında i ünlüsü düşer ve büyük ünlü uyumuna uyar: bulut-la (bulut ile), çiçek-le (çiçek ile), kuş-la (kuş ile) vb.

ile, ünlüyle biten kelimelere ==> Devamını Oku

Sayfa6 - 7 - 8 - 9 - 10İlk Geri · İleri Son
Menuler
Testler
Son Eklenen Dosyalar
Kategoriler

www.bilgipaylas.org