www.bilgipaylas.org  

 bilgi paylaşım sitesi

İslâmiyet Öncesi Yazılı Edebiyat ve Özellikleri
23.12.2020

İslâmiyet Öncesi Yazılı Edebiyat ve Özellikleri

İslamiyet öncesi yazılı Türk edebiyatı dönemi 720-725 yılında Tonyukuk Anıtının bulunmasıyla başlar. Ardında 732 Yılında Kül Tiğin Anıtı735 Bilge Kağan Anıtı bulunmuştur. 10. yüzyıl Karahanlıların İslamiyet'i kabulü kadar devam eder. Aslında Türklerin en eski yazılı eserleri 6. yüzyıla ait olan Yenisey Yazıtlarıdır. Ancak bunlar belge niteliği taşımamaktadırlar. Çünkü bunların çoğu okunamayacak kadar yıpranmışlardır. Okunabilenlerin mezar taşı olmalarından dolayı pek bir önemi yoktur. Bu bakımdan Türk tarihi ve edebiyatının ilk yazılı ürünü olarak Göktürk Yazıtları kabul edilmektedir. Göktürk Yazıtlarından başka bu döneme ait Uygur Metinleri bulunmaktadır. 

Göktürk dönemi meti ==> Devamını Oku

İslâmiyet Öncesi Sözlü Edebiyat ve Özellikleri
23.12.2020

İslâmiyet Öncesi Sözlü Edebiyat ve Özellikleri

Türklerin henüz yazıyı kullanmadıkları dönemdeki edebiyattır. Bu dönemde, Türk toplumlarında ozan denen saz şairleri bulunurdu. Bunlar dinî törenlerde ve bütün sosyal etkinliklerde şiir söyler, destan okurlardı. Böylece dilden dile dolaşan bir şiir geleneği oluşmuş, tarih boyunca tüm kültür değişmelerine rağmen yok olmayan bu gelenek günümüze ka ==> Devamını Oku

Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatının Genel Özellikleri
23.12.2020

Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatının  Genel Özellikleri

16. yüzyılda Batı'da başlayan Rönasans ve Reform hareketleri yavaş yavaş kendisini Osmanlıda da kendini hissettirmey başladı. Batı skolastik düşünceyi terk ederek akla ve bilme yöneldi. Avrupa'da Coğrafi Keşifler ile başlayan sömürgecilik anlayışı yaygınlaştı. 18. yüzyılda İngiltere'de Sanayi İnkılabı gerçekleşti ve Avrupaya ==> Devamını Oku

İslâmiyet Etkisindeki (Sonrası) Türk Edebiyatının Genel Özellikleri
23.12.2020

İslâmiyet Etkisindeki  (Sonrası) Türk Edebiyatının Genel Özellikleri

İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı üç başlık altında incelenir. 

a. İlk Devir Eserleri (Geçiş Dönemi Eserleri)

b. Halk Edebiyatı

c. Divan Edebiyatı

751 yılında yapılan Talas savaşından sonra Türkler kabileler halinde Müslüman olmaya başlamıştır. Karahan Devletinin hükümdarı Saltuk Buğra Han 942 yılında İslamiyet resmi din olarak kabul edilmiştir. Bu tarihten sonra İslam'a dair eserler verilmeye başlanmıştır.

Türkler, İslamiyeti IX. ve X. yüzyıllarda kabul etmeye başlamışlardır. XI. yüzyılın başlarında da İslamlığın etkisinde ilk edebi ürünler verilmiştir. Bu ürünler, didaktir ürünlerdir. Bu dönemde islamiyet önce ==> Devamını Oku

İslâmiyet Öncesi Türk Edebiyatının Genel Özellikleri
23.12.2020

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

Türk edebiyatı İslamiyet’ten önceki Türk edebiyatı, İslamiyet Etkisindeki Türk Edebiyatı ve Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı olmak üzere üçe ayrılır. 

İslamiyet’ten önceki Türk edebiyatı Türklerin Orta Asya’da yaşadıkları dönemleri içine alır. Bazı kaynaklara göre M.Ö. 4000'li yıllara kadar gitmektedir. Bu edebiyat Türklerin bilinmeyen bir geçmişten  İslam dinini kabul ettikleri 11. yüzyıla kadar devam etmektedir. Bu döneme sav, sagu, koşug ve destan gibi edebi türler dikkat çeker, Ancak destanlar çok yaygın ol ==> Devamını Oku

Sayfa6 - 7 - 8 - 9 - 10İlk Geri · İleri Son
Menuler
Testler
Son Eklenen Dosyalar
Kategoriler

@gmail.com