www.bilgipaylas.org
 

TEST ÇÖZ / Kategoriler
Genel Kültür Soruları-5
1 - Ahilik teşkilatı ağağıdaki Tür devletlerinden hangisi döneminde başlamıştır? 

2 - Selçuklularda şahzadelerin eğitiminden sorumlu olan kişilere ...... Osmanlı İmparatorluğunda şahzadelerinden eğitiminden soumlu olanlara ............ denir. Yukarıdaki metinde boş bırakılan alanlara aşağıdakilerden sırasıyla hangisinin gelmesi gerekir.  

3 - Aşağıdakilerden hangisi Selçuklu dönemi bilim ve kültür insanlarından birisi değildir? 

4 - Osmanlı parlementosunda padişah tarafıdan seçilen milletvekillerinden oluşan meclise ne ad verilir? 


Menuler
Testler
Son Eklenen Dosyalar
Kategoriler

www.bilgipaylas.org