www.bilgipaylas.org
 

TEST ÇÖZ / Kategoriler
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
1 - Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi döneme ait bir destan değildir? 

2 - Doğal Destanlar anonim (yazarı belli olmayan), ilkel dönemde yaşanmış olayları konu alan ve sözlü destan türüdür.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğal destan değildir? 

3 - Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı nazım türlerinin ortak özelliklerinden bir değildir? 

4 - Alp Er Tunga öldi mü
Issız acun kaldı mu
Ödlek öçin aldı mu
Emdi yürek yırtılur
Bu parçanın nazım şekli nedir? 

5 - Orhun Kitabeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

6 - Tümen çiçek tizildi (Binlerce çiçek dizildi)
Bükünden ol yazıldı (Tomurcuktan yazıldı)
Ökünç yatıp üzildi (Çok yatarak sıkıldı)
Yirde kopa adrışur (Yerden biter açılır)
Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

7 - Uygurlar döneminin en tanınmış öykülerinden biridir. Kansu vilayetindeki Bin Buda mabetlerinde bulunan bu eserde, iyi yürekli bir şehzadenin bütün canlılara yardım etmek ve canlıların birbirlerini öldürmelerini engellemek amacıyla çok değerli bir mücevheri ele geçirmek için çıktığı maceralı yolculuk anlatılır.
Yukarıdaki bilgi aşağıdaki eserlerden hangisine aittir? 

8 - Aşağıdakilerden hangisi Uygur Metinlerinin özelliklerinden birisi değildir? 

9 - Aşağıdakilerden hangisi Uygur Metinleri içinde yer almaz? 

10 - İslamiyet öncesi Türk edebiyatında ölen birisinin ardından söylenen şiirlere ... , İslamiyet sonrası Türk edebiyatında ..., divan edebiyatında ... denir.
Yukarıdaki cümlede noktalı yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir? 


Menuler
Testler
Son Eklenen Dosyalar
Kategoriler

www.bilgipaylas.org