www.bilgipaylas.org
 

DOSYA BİLGİLERİ
Toplantı Gündem Maddeleri
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Zümre Toplantıları Gündem Maddeleri

EĞİTİM KURUMLARI 2. DÖNEM ALAN ZÜMRELERİ GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış ve yoklama
 2. Birinci dönem zümre toplantılarında alınan kararların gözden geçirilmesi
 3. Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi,
 4. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) ile ders planlarının görüşülmesi,
 5. Diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılabilecek işbirliği esaslarının belirlenmesi,
 6. Öğretim alanı ile bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılması,
 7. Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması,
 8. Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi,
 9. Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,
 10. Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla 2. dönem sınav analizlerinin yapılması,
 11. Sınavların, beceri sınavlarının ve ortak sınavların planlanması,
 12. Öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı durumları,
 13. Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi dersleriyle uygulamalı nitelikteki diğer derslerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi; sınavların şekil, sayı ve süresiyle ürün değerlendirme ölçeklerinin belirlenmesi,
 14. Proje ve performans çalışmalarının takibi ve değerlendirilmesi,
 15. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür, değerlendirilir ve kararlar alınır.
 16. İlçe ve okulda yürütülen projeler ile ilgili yapılacak çalışmaların belirlenmesi (4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı, 2204-a Lise Öğrencileri Arası Araştırma Projesi Yarışması, TEKNOFEST, etwinning, DyNed ... vb.)
 17. 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 2. Döneminde gerçekleştirilecek aşamalı ve seyreltilmiş eğitim ile hibrit eğitim süreçlerinde öğrencilerin öğrenme kazanımlarına ilişkin eksikliklerinin giderilmesine yönelik tamamlayıcı eğitim planlamalarının yapılması.
02.10.2021
52
Dosya Boyutu 14,35 KB
   
 
Menuler
Testler
Son Eklenen Dosyalar
Kategoriler

www.bilgipaylas.org