www.bilgipaylas.org
 

TEST ÇÖZ / Kategoriler
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test-1
1 - II. Meşrutiyet ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
2 - 1. Meşrutiyetin ilan edilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
3 - Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı'nın nedenlerindendir? 
4 -

1- Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti.

2- Yunanistan Girit’i ilhak etti.

3- Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Bosna-Hersek’i ülkesine kattığını ilan etti.

Yukarıda verilen bilgilerden aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

 
5 - Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
6 -

Savaşı sonunda yapılan Londra Antlaşması ile Bulgaristan’ın diğer Balkan devletlerine göre daha fazla toprak almaştır. Yunanlılar, Karadağlılar, Sırplar ve ilk savaşa katılmayan Romenler birleşerek Bulgarlara karşı savaştılar. Bu durumdan faydalanan Osmanlı Devleti Kırklareli ve Edirne’yi Bulgarlardan geri aldı.

Yukarıdaki bilgiler aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir.

 
7 - Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
8 - Bükreş Antlaşması aşağıdaki savaşların hangisinden sonra imzalanmıştır? 
9 - Aşağıdakilerden hangisi Trablusgarp Savaşının sebepleriden birisi değildir? 
10 - Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devleri içinde yer almaz? 

Menuler
Testler
Son Eklenen Dosyalar
Kategoriler

www.bilgipaylas.org