www.bilgipaylas.org
 

TEST ÇÖZ / Kategoriler
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test-2
1 - Enver Bey komutasındaki Osmanlı orduları Sarıkamış Harekatında ağır kış şartlarından dolayı başarısız oldu. Ruslarla birlikte bu bölgede yaşayan Ermenilerle de savaşıldı. Çanakkale  Savaşı’ndan  sonra  XVI.  Ordu  komutanlığına  atanan  Mustafa  Kemal  Muş ve Bitlis’i Ruslardan kurtardı. Ruslar Erzurum, Muş, Bitlis, Trabzon ve Erzincan’ı ele geçirdi. 
Yukarıdaki bilgiler 1. Dünya Savaşı'ındaki hangi cepheyle ilgilidir? 
2 - 1. Dünya Savaşı ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? 
3 - Aşağıdaki bilgilerinden hangisi doğrudur? 
4 -

Aşıdaki bilgilerden hangisi Irak Cephesiyle ilgildir?

I. İngilizler tarafından açıldı.
II. İngiltere’nin sömürgelerine giden yolu kesmek için açıldı.
III. Amaç Abadan ve Musul Petrollerini korumaktı.
IV.  Amaç savaşın uzamasını sağlamaktı.

 
5 - Kutul Amare Savaşı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
6 - 1.Dünya Savaşı sonunda yapılan anlaşmalarla ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 
7 - Vilson İlkeleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
8 -

İtilaf Devletlerinin güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa; İtilaf Devletleri herhangi bir stratejik noktayı işgal etme hakkına sahip olacaktı.

Yukarıkda Mondros Ateşkes Antlaşmasının 7. Maddesi verilmiştir. Bu maddeye aşağıkdakilerden hangisi söylenemez? 

 
9 -

Vilayet-i Sitte’de (Erzurum, Van, Sivas, Bitlis, Elazığ, Diyarbakır) bir karışıklık çıkarsa buralar işgal edilecektir.

Mondros Ateşkes Antlaşmasını yukarıdaki maddesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
10 - Paris Barış Konferansı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 

Menuler
Testler
Son Eklenen Dosyalar
Kategoriler

www.bilgipaylas.org