www.bilgipaylas.org  

 bilgi paylaşım sitesi

Kutadgu Bilig ve Özellikleri
21.02.2021

1071 tarihinde Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır. Türk Edebiyatında ilk siyasetname olarak bilinmektedir. Eser hakkında bili çok azdır. 

Kutadgu Bilig, insana mutluluğu elde edebileceği doğru yolu göstermek amacıyla yazılmıştır. Kelime anlamı "mutluluk veren bilgi" anlamına gelmektedir. Eserde asıl işlenen konu ise "ideal insan" tipidir. İnsanın devletine, milletine karşı sorumluluklarını, toplumdaki görgü kurallarını anlatır. 

Yazarı eseri niçin yazdığını şöyle açıklar:

"Kitabın adını Kutadgu Bilig koydum; Okuyana kutlu olsun ve ona yol göstersin. (beyit 350)

Ben sözümü söyledim ve kitabı yazdım; Bu kitap uzanıp, her iki dünyayı tutan bir eldir. (beyit 351)
İnsan her iki dünyayı devletle elinde tutarsa; Mes’ud olur, bu sözüm doğrudur. (beyit 352)"

Eser, Fars edebiyatındaki mesnevilerde görülen düzende yazı ==> Devamını Oku

Asp.Net GridView Sayfalama İşlemi
21.02.2021

GridView'de sayfalama işlemi çok basittir, ancak yapılması gereken birkaç adım bulunmaktadır. Sırasıyla;

* AllowPaging özelliğini true yapmalıyız. 

* PageSize seçeneğinde bir sayfata kaç sütun göstereceğimizi belirlemeyiz. Varsayılan olarak 10 yazmaktadır. Siz bunu isteğiniz kadar değiştirebilirsiniz. 

* Üsteki Events seçeneğinden PageIndexChanging seçeneğine çift tıklayarak aşağıdaki kodu, kod alanına yazmalısınız. Bu kodu yazmazsanız birinci sayfanın dışındaki verileri listeyemezsiniz. 

GridView1.PageIndex = e.NewPageIndex;
        GridView1.DataBind();
        baglanti.Open();
        listele();
        baglanti.Close();

protected void listele()
    {
        String Sorgu = "SELECT * FROM Siparisler";
        OleDbDataAdapter daSiparisler = new OleDbDataAdapter(Sorgu, baglanti);
        DataTable dtSiparisler = new DataTable();
        daSiparisler.Fill(dtSiparisler);< ==> Devamını Oku

Asp.Net GridView Sutundaki Verileri Toplama İşlemi
21.02.2021

Asp.Net'te bir sütundaki verileri tablonun en altına toplama işlemini nasıl yapacağımızı göreceğiz. İşlemleri sırasıyla;

* GridView Properties seçeneğinde ShowFoter seçeneğini true yapacağız. 

* Daha sonra Gridview veri çektiğimiz kodların alt kırmına for döngüsüyle kaçıncı sütundaki verileri çekeceğimizi aşağıdaki şekilde yazacağız. 

Burada iki tarih arasındaki alış veri toplamlarını hesaplayan bir kod görmekteesiniz.

String Sorgu = "SELECT * FROM Siparisler WHERE IsyeriId="+drIsYeri.SelectedValue+ " and SiparisTarihi BETWEEN @BaslangicTarihi and @BitisTarihi";
        OleDbDataAdapter daSiparisler = new OleDbDataAdapter(Sorgu, baglanti);
        daSiparisler.SelectCommand.Parameters.AddWithValue("@BaslangicTarihi", SiparisTarihi.Text.Replace(".", "/"));
        daSiparisler.SelectCommand.Parameters.AddWithValue("@BitisTarihi", SiparisTarihi2.Text.Replace(".", "/"));
        DataTable dtSiparisler = new DataTable() ==> Devamını Oku

Düzeltme İşaretinin Kullanıldığı Yerler
30.01.2021

Düzeltme İşaretinin Kullanıldığı Yerler

1. Yazılışları bir, anlamları ve okunuşları ayrı olan kelimeleri ayırt etmek için, okunuşları uzun olan ünlülerin üzerine konur:

adem (yokluk), âdem (insan)
adet (sayı), âdet (gelenek, alışkanlık)
alem (bayrak), âlem (dünya, evren)
aşık (eklem kemiği), âşık (vurgun, tutkun)
hal (sebze, meyve vb. satılan yer), hâl (durum, vaziyet)
hala (babanın kız kardeşi), hâlâ (henüz)
rahim (esirgeme), rahîm (koruyan, acıyan)
şura (şu yer), şûra (danışma kurulu) vb.

UYARI: Katil (katl = öldürme) ve kadir (kadr = değer) kelimeleriyle karışma olasılığı ol­duğu hâlde katil (ka:til = öldüren) ve kadir (ka:dir = güçlü) k ==> Devamını Oku

Okul
25.01.2021
_Okul> ==> Devamını Oku

Sayfa4 - 5 - 6 - 7 - 8İlk Geri · İleri Son
Menuler
Testler
Son Eklenen Dosyalar
Kategoriler

@gmail.com