www.bilgipaylas.org
 

1. 12 Eylül 1980’de asker yönetime el koydu. Böylece ülke yönetimine ilişkin tüm görev ve yetkileri Milli Güvenlik Konseyi (MGK) yürütüldüğü geçici bir dönem başlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Konseyinin (MGK) yetkileri arasında yer almaz?
A) Siyasi partiler kanunu hazırlamak ve seçim kanunu hazırlamak.
B) Anayasayı değiştirme yetkisine sahipti. Bu yetki ile Konsey Kurucu İktidar özelliğini taşımaktadır.
C) Milli Güvenlik Konseyi tarafından yapılan işlemler ve çıkarılan kanunlar hakkında Anayasaya aykırılıktan yargı yoluna başvurulamazdı.
D) Bakanlara kamu personeli hakkında uygulanacak işlemler ve alınacak kararlar için yürütmenin durdurulması istemi ileri sürülemezdi.
E) MGK Başkanı Cumhurbaşkanın yetkilerine sahipti Milli Güvenlik Konseyi de Anayasanın Cumhuriyet Senatosuna ve TBMM’nin yetkilerine sahipti.

2. Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Konseyi üyesidir.
==> Devamını Oku

1. Türk Devletinin ilk Anayasası aşağıdaki tarihlerin hangisinde kabul edilmiştir?
A) 23 Nisan 1920
B) 21 Ocak 1921
C) 29 Ekim 1923
D) 3 Mart 1924
E) 1 Kasım 1928

2.  1921 Anayasası ile ilgili aşağıdaki bilgileriden hangisi yanlıştır?
A) Türkiye Büyük Millet Meclisi ismini taşıyan ilk anayasadır.
B) Milli Egemenlik teorisi ilk kez bu anayasa ile Anayasa Hukukumuza girmiştir.
C) 25 Maddeden meydana gelmektedir.
D) Yasama, yürütme ve yargı yetkisi meclise verilmiştir.
E) Kurtuluş Savaşı'nın olağanüstü şartlarını taşıyan bir Anayasadır.

3. 1924 Anaysası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 20 Nisan 1924 tarihinde kabul edilmiştir.
B) Çok partili rejime geçilmiştir.
C) Güçler ayrılığı ilkesi ilk kez benimsenmiştir.
D) Yasama yetkisi meclise, yürütme yetkisi hükümete, yargı yetkisi ise bağımsız mahkemel ==> Devamını Oku

1. Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç kaç gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir.

A) 15
B) 20
C) 25
D) 30
​E) 35

2. Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerle ilgili aşağıdakidelerden hangisi yanlıştır?
A) Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler incelenmez.
B) Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olanlar incelenmez.
C) Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı soyadı olmayanlar incelenmez.
D) Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerde, dilekçe sahibinin imzası olmayanlar incelenmez.
==> Devamını Oku

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (4688)

TEST-1

  1.  
  1. Bu Kanun yayımını takip eden 30 uncu günün sonunda yürürlüğe girer.
  2. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
  3. Bu Kanun çerçevesinde çıkarılacak yeni yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut yönetmeliklerin 4688 sayılı Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
  4. Toplu sözleşme görüşmeleri son rakamı çift olan yıllarda yapılır.
  5. Toplu sözleşme görüşmeleri Temmuz ayının ilk iş günü başlar ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararının alınması da dahil olmak üzere en geç ağustos ayının son iş günü tamamlanır.

Kamu Görevlileri Toplu Sözleşme Kanunu (4688) ile ilgili yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A. I-III-IV
B. I-II-V
C. II-III-V
D. I-III-IV
E. I-II-III ==> Devamını Oku

C# ile yapılan masaüstü uygulamalarında ReportViewer bazı bilgisayarlarda çalışmayabiliyor. Bunun birkaç nedeni olabilir. 

1. Net FrameWork ilgili sürümünün eksik olması - Net Framework

2. SQL system CLR Types 2014 eksik olması  - SQLSysClrTypes.msi 

3. ReportViewer Runtime eksik olması  - ReportVieWer Runtime 2015 

Bazen bunların tamamının eksik olmasından kaynaklanır bazen de birinin eksik olmasından. Bunların hepsinin bilgisayar kurulu olması gerekir. 

_ReportViewer-Ile-Hazirlanan-Rapor-Sayfasi-Baska-Bilgisayarda-Neden-Calismiyor> ==> Devamını Oku
Sayfa2 - 3 - 4 - 5 - 6İlk Geri · İleri Son
Menuler
Testler
Son Eklenen Dosyalar
Kategoriler

www.bilgipaylas.org