www.bilgipaylas.org
 

Servo pinlerinin bağlanması yukarıdaki gibidir.
Önce servo motor kütüphanesini yüklememiz gerekmektedir. İndirmek için buraya tıklayınız
 
#include  // Servo kütüphanesini ekliyoruz.
Servo motor;
int i= 0;

#include  
 
SoftwareSerial bluetooth(0,1); //RX ve TX Pinlerini tanımlıyoruz
 
char btveri; //Bluetooth üzerinden gelecek olan verileri okumak için btveri değişkenini tanımladık
 
//Ledlerin bağlantılarını pin numaralarına göre tanımlıyoruz
int led=2;
 
void setup() 
{
  bluetooth.begin(9600); //Seri haberleşmeyi 9600 bandında başlatıyoruz
 
//Bağlı olan ledlerimizin OUTPUT tanımlamalarını yapıyoruz
  pinMode(led1, OUTPUT);
}
 
void loop() 
{
  while(bluetooth.available()>0)
  {
    veri = bluetooth.read();
      switch(veri)
      {
        case 'ac':
        digitalWrite(led,HIGH);
        break;

        
        ca ==> Devamını Oku

1. Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan ..., Millî Güvenlik Kurulu'nun görüşünü de aldıktan sonra, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde ... ayı geçmemek üzere olağanüstü hâl ilan edebilir. Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Bakanlar Kurulu - 6

B) TBMM - 6

C) Bakanlar Kurulu - 4

D) TBMM - 6

E) Bakanlar Kurulu - 2

 

2. Olağanüstü hal ilanına karar verilmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) TBMM'nin onayına sunulur

B) Her defasında 4 ayı geçmemek üzere uzatılalabilir.

C) Olağanüstü hali kaldırmak veya uzatmak meclisin yetkisindedir

D) Olağanüstü hali Cumhurbaşkanı isterse kaldırır

E) Olağanüstü hal Resmi Gazete yayımlandıktan sonra uygulanır.

 

CEVAP ANAHTARI 1-A 2-D

_T-C-Anayasasi-Test-4> ==> Devamını Oku

1. Anayasaya göre Cumhurbaşkanlığına aday gösterebilmek için en az kaç seçmenin imzası/onayı gereklidir? 
A) 300.000
B) 200.000
C) 100.000
D) 50.000
E) 25.000

2. Anayasaya göre TBMM'nin karar yeter sayısı en az kaç olabilir? 
A) Toplantıya katılanların yarısının bir fazlası
B) Toplantıya katılanların üçte birinin bir fazlası
C) Üye tamsayısının yarısının bir fazlası
D) Üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlası
E) Üye tamsayısının üçte birinin bir fazlası

3. Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanma yollarından birisi değildir? 
A) Genel görüşme
B) Gensoru
C) Meclis soruşturması
D) Meclis araştırması
E) Hepsi

4. Cumhurbaşkanı hakkında suç işlediği iddiasıyla TBMM tarafından soruşturma açılmasına karar verilebilmesi için en az kaç oy gerekir? 
==> Devamını Oku

Sakarya Türküsü
04.12.2022

İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya;
Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya.
Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak;
Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak.
Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir;
Oluklar çift; birinden nur akar; birinden kir.
Akışta demetlenmiş, büyük, küçük, kâinat;
Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat!
Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne,
Kurşundan bir yük binmiş, köpükten gövdesine;
Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için.
Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin?
Rabbim isterse, sular büklüm büklüm burulur,
Sırtına Sakaryanın, Türk tarihi vurulur.
Eyvah, eyvah, Sakaryam, sana mı düştü bu yük?
Bu dâva hor, bu dâva öksüz, bu dâva büyük!..

Ne ağır imtihandır, başındaki, Sakarya!
Binbir başlı kartalı nasıl taşır kanarya?

İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal.
Hamallık ki, sonunda, ne rütbe var, ne ==> Devamını Oku

Sayfa1 - 2 - 3 - 4 - 5İlk Geri · İleri Son
Menuler
Testler
Son Eklenen Dosyalar
Kategoriler

www.bilgipaylas.org