www.bilgipaylas.org
 

Arduino Uno Bluetooth İle Led Yakma

#include  
 
SoftwareSerial bluetooth(0,1); //RX ve TX Pinlerini tanımlıyoruz
 
char btveri; //Bluetooth üzerinden gelecek olan verileri okumak için btveri değişkenini tanımladık
 
//Ledlerin bağlantılarını pin numaralarına göre tanımlıyoruz
int led=2;
 
void setup() 
{
  bluetooth.begin(9600); //Seri haberleşmeyi 9600 bandında başlatıyoruz
 
//Bağlı olan ledlerimizin OUTPUT tanımlamalarını yapıyoruz
  pinMode(led1, OUTPUT);
}
 
void loop() 
{
  while(bluetooth.available()>0)
  {
    veri = bluetooth.read();
      switch(veri)
      {
        case 'ac':
        digitalWrite(led,HIGH);
        break;

        
        case 'kapat': 
        digitalWrite(led,LOW);
        break;       
      }
  }
}

Kayit Tarihi: 01.12.2022     Tıklama: 124

Menuler
Testler
Son Eklenen Dosyalar
Kategoriler

www.bilgipaylas.org