www.bilgipaylas.org  

 bilgi paylaşım sitesi

Türk Şiirinde Kullanılan Nazım Şekilleri
23.03.2021

A. HALK ŞİİRİ NAZIM ŞEKİLLERİ
1. Aşık Tarzı Halk Şiiri Nazım Şekilleri
a. Koşma
b. Semai
c. Varsağı
d. Divan

2. Anonim Halk Şiiri Nazım Şekilleri
a. Türkü
b. Mani

B. DİVAN ŞİİRİ NAZIM ŞEKİLLERİ
1. Beyitlerle Kurulan Nazım Şekilleri
a. Gazel
b. Kaside
c. Mesnevi
d. Müstezat
e. Kıta

2. Bentlerle Kurulan Nazım Şekilleri
a. Şarkı
b. Murabba
c. Terkibibent
d. Terciibent
e- Rubai
f. Tuyuğ

C. YENİ TÜRK ŞİİRİ NAZIM ŞEKİLLERİ
a. Sone
b. Te ==> Devamını Oku

Ses Olayları İle İlgili Çıkmış Sorular
23.03.2021

Önce baygın bir iniltiydi yamaçtan duyulan,
Sonra bir gölge belirmişti kuş uçmaz yoldan:
Köyümün titreterek bağrı yanık toprağını
İnliyor, baktım, uzaktan görünen bir kağnı…
1.Bu dizelerde aşağıda verilen ses olaylarından hangisi yoktur? (2001)
A) Ünlü düşmesi
B) Ünsüz düşmesi
C) Sert ünsüz yumuşaması
D) Ünlü daralması
E) Ünsüz benzeşmesi 

Derken bir düdük (I) öttü (II) ansızın
Bembeyaz (III) gemi (IV) gitgide (V) ufaldı
Korkunç (VI) yalnızlığıyla (VII) baş başa
Rıhtımda bir (VIII) adam kaldı
2.Bu dizelerdeki numaralanmış yerlerin hangilerinde ulama vardır? (2006 Ed.Sos)
A) I. ve VIII.      B) II. ve V.     C) III. ve VI.    D) IV. ve VII.     E) V. ve VII.

3.Aşağıdakilerin hangisinde hem ünsüz yumuşaması hem de ses düşmesi vardır? (2007)
A) Akla gelen başa gelir.
B) Keskin sirke kabına zarar verir.
==> Devamını Oku

Asp.Net Rastgele Değer Üretme
16.03.2021
​char[] karakterler = "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVYZ".ToCharArray();
        String YeniIsim = string.Empty;
        Random RastgeleIsim = new Random();
        int KarakterSayisi = 7;
        for(int i = 0; i < KarakterSayisi; i++)
        {
            YeniIsim += karakterler[RastgeleIsim.Next(1, karakterler.Length-1)].ToString();
        }_Asp-Net-Rastgele-Deger-Uretme> ==> Devamını Oku

Gel Gör Beni Aşk Neyledi
14.03.2021

Gönlüm düştü bu sevdaya
Gel gör beni aşk neyledi
Başımı verdim kavgaya
Gel gör beni aşk neyledi

Ben yürürüm yana yana
Aşk boyadı beni kana
Ne akilim ne divane
Gel gör beni aşk neyledi

Mecnun oluben yürürüm
Dostu düşümde görürüm
Uyanır melul olurum
Gel gör beni aşk neyledi

Aşkın beni mest eyledi
Aldı gönküm hasteyledi
Öldürmeğe kast eyledi
Gel gör beni aşk neyledi

Gah eserim yeller gibi
Gah tozarım yollar gibi
Gah akarım seller gibi
Gel gör beni aşk neyledi

Akan sulayın çağlarım
Dertli yüreğim dağlarım
Yarim için ben ağlarım
Gel gör beni aşk neyledi

Benzim sarı, gözlerim yaş
Bağrım pare, ciğerim baş
Halden bilen dertli kardaş
Gel gör beni aşk neyledi

Miskin Yunus biçareyim
Baştan ayağa yareyim
Dost elinden avareyim
Gel gör beni aşk neyledi

_Gel-Gor-Beni-Ask-Neyledi> ==> Devamını Oku

Aşkına Muhammed'in
15.03.2021

Hak yarattı alemi, aşkına Muhammed'in
Ay ü günü yarattı, şevkine Muhammed'in

Ol! dedi oldu alem, yazıldı levh ü kalem
Okundu hatm-i kelam, şanına Muhammed'in

Hep Erenler geldiler, dergaha yüz sürdüler
Zikr-i tevhit ettiler, nuruna Muhammed'in

Veysel Karani kazandı, ahır yine özendi
Sekiz Uçmak bezendi, aşkına Muhammed'in

Ferişteler geldiler, saf saf olup durdular
Beş vakt namaz kıldılar, aşkına Muhammed'in

Havada uçan kuşlar, yaşarıp dağ ü taşlar
Yemiş verir ağaçlar, aşkına Muhammed'in

İmansızlar geldiler, andan iman aldılar
Beş vakt namaz kıldılar, aşkına Muhammed'in

Yunus kim ede methi, över Kur'an ayeti
An! vergil salavatı, aşkına Muhammed'in

_Askina-Muhammedin> ==> Devamını Oku

Sayfa1 - 2 - 3 - 4 - 5İlk Geri · İleri Son
Menuler
Testler
Son Eklenen Dosyalar
Kategoriler

@gmail.com