www.bilgipaylas.org
 

#define Buton 9
#define Led 10
 
int buton_durumu = 0;
 
void setup() {
  pinMode(Buton, INPUT);
 
1 numara sinyal pini
2 numara kullanılmıyor
3 numara 5 v elektrik
4 numara topraklama
olacak şekilde kullanılması gerekir.
 
#include <Wtv020sd16p.h>;
 
int led=10;
int sensor=11;
 
Servo pinlerinin bağlanması yukarıdaki gibidir.
Önce servo motor kütüphanesini yüklememiz gerekmektedir. İndirmek için buraya tıklayınız
 
#include  // Servo kütüphanesini ekliyoruz.
Servo motor;
int i= 0;

#include  
 
SoftwareSerial bluetooth(0,1); //RX ve TX Pinlerini tanımlıyoruz
 
char btveri; //Bluetooth üzerinden gelecek olan verileri okumak için btveri değişkenini tanımladık
 
//Ledlerin bağlantılarını pin numaralarına göre tanımlıyoruz
int led=2;
 
void setup() 
{
  bluetooth.begin(9600); //Seri haberleşmeyi 9600 bandında başlatıyoruz
 
//Bağlı olan ledlerimizin OUTPUT tanımlamalarını yapıyoruz
  pinMode(led1, OUTPUT);
}
 
void loop() 
{
  while(bluetooth.available()>0)
  {
    veri = bluetooth.read();
      switch(veri)
      {
        case 'ac':
        digitalWrite(led,HIGH);
        break;

        
        ca ==> Devamını Oku

1. Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan ..., Millî Güvenlik Kurulu'nun görüşünü de aldıktan sonra, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde ... ayı geçmemek üzere olağanüstü hâl ilan edebilir. Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Bakanlar Kurulu - 6

B) TBMM - 6

C) Bakanlar Kurulu - 4

D) TBMM - 6

E) Bakanlar Kurulu - 2

 

2. Olağanüstü hal ilanına karar verilmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) TBMM'nin onayına sunulur

B) Her defasında 4 ayı geçmemek üzere uzatılalabilir.

C) Olağanüstü hali kaldırmak veya uzatmak meclisin yetkisindedir

D) Olağanüstü hali Cumhurbaşkanı isterse kaldırır

E) Olağanüstü hal Resmi Gazete yayımlandıktan sonra uygulanır.

 

CEVAP ANAHTARI 1-A 2-D

_T-C-Anayasasi-Test-4> ==> Devamını Oku
Sayfa1 - 2 - 3 - 4 - 5İlk Geri · İleri Son
Menuler
Testler
Son Eklenen Dosyalar
Kategoriler

www.bilgipaylas.org