www.bilgipaylas.org  

 bilgi paylaşım sitesi

Yüklemin Bulunduğu Yere Göre Cümleler
25.02.2021

Türkçede cümlelerin öge dizililinin bir kuralı vardır. "Özne + Tümleç + Yüklem" şeklinde olmalıdır. Yüklem sonda bulunmalıdır. Bazen okurken veya yazarken vurgulamak isteğimiz sözcükler nedeniyle yüklemi sonda değil de ortada veya başta kullanabiliriz. Bundan dolayı yüklemin bulunduğu yere göre cümlelerde farklılık göstermektedir. 

1. Kurallı Cümle: Yüklemi sonda bulunan cümlelere kurallı cümle denir. 

Adam kendi kendine hayıflanıp duruyordu. 

Benim sadık yarim kara topraktır. 

 Karşıda hisar gibi Niğde yükseliyordu,    
 Sağ taraftan çıngırak sesleri geliyordu:


2. Devrik Cümle: Yüklemi sonda olmayan cümlelere devrik cümle denir. Devrik cümle en çok şiirlerde kullanılır. 

Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar...    
Gidiyordum, gurbeti gönlümle duya duya,    
Ulukışla yolundan Orta Anadolu ==> Devamını Oku

Yapısına Göre Cümleler
25.01.2021

1. Basit Cümle: 

İçinde bir yüklem bulunan cümlelere basit cümle denir. 

Benim sadık yarim kara topraktır.  (Aşık Veysel)

Nice sultanları tahttan indirdi
Nicesinin gül benzini soldurdu 

                             (Karacaoğlan)

2. Birleşik Cümle: Bir ana cümle ile onun anlamını tamamlayan bir veya daha fazla yan cümlecikten meydana gelen cümledir. Birleşik cümleler kendi içinde gruplara ayrılmaktadır.

a. Girişik Birleşik Cümle: Yüklemin dışında içinde fiilimsi bulunan cümlelere girişik birleşik cümle denir. Bu tür cümlelerde fiilimsinin içinde bulunduğu gruba yan cümlecik, asıl yüklemin içinde bulunduğu gruba ise temel cümle denir. 

==> Devamını Oku

Yapım ve Çekim Ekleri
23.01.2021

YAPIM VE ÇEKİM EKLERİ

Türkçede sözcükler aldıkları eklere göre cümle içinde bir görev yüklenir. Bu bakımdan ekler önemli bir konudur. Ekler iki grupta değerlendirilir.

  1. Yapım Ekleri
  2. Çekim Ekleri

  1. Yapım Ekleri: Eklendikleri kelimelerde anlam değişikliğine neden olan eklere yapım eki denir.

Yapım ekleri dört çeşittir.

  1. İsimden ==> Devamını Oku

Yazımı Karıştırılan Sözcükler
24.01.2021

Yazımı Karıştırılan Sözcükler

==> Devamını Oku

Yapısı Bakımından Fiiller
24.01.2021

YAPISI BAKIMINDAN FİİLER

Fiiller, yapıcısı bakımından diğer sözcük türlerinde olduğu gibi üçe ayrılır.

1.Basit Fiil: Hiçbir yapım eki almamış, kök halinde bulunan fiillere denir.1

Oku-

Yaz-

Gör-

*Basit sözcükler çekim eki alabilir. Bu sözcüğün yapısında değişikliğe neden olmaz.

gördüm, yazdık, okuyun …

2.Türemiş Fiil: İsim veya fiilleri kök ve gövdelerine yapım eki getirile ==> Devamını Oku

Sayfa5 - 6 - 7 - 8 - 9İlk Geri · İleri Son
Menuler
Testler
Son Eklenen Dosyalar
Kategoriler

@gmail.com