www.bilgipaylas.org  

 bilgi paylaşım sitesi

Türk Şiirinde Kullanılan Nazım Şekilleri

A. HALK ŞİİRİ NAZIM ŞEKİLLERİ
1. Aşık Tarzı Halk Şiiri Nazım Şekilleri
a. Koşma
b. Semai
c. Varsağı
d. Divan

2. Anonim Halk Şiiri Nazım Şekilleri
a. Türkü
b. Mani

B. DİVAN ŞİİRİ NAZIM ŞEKİLLERİ
1. Beyitlerle Kurulan Nazım Şekilleri
a. Gazel
b. Kaside
c. Mesnevi
d. Müstezat
e. Kıta

2. Bentlerle Kurulan Nazım Şekilleri
a. Şarkı
b. Murabba
c. Terkibibent
d. Terciibent
e- Rubai
f. Tuyuğ

C. YENİ TÜRK ŞİİRİ NAZIM ŞEKİLLERİ
a. Sone
b. Terza Rima
c. Balad
d. Triyole
e. Serbest Nazım

Kayit Tarihi: 23.03.2021     Tıklama: 52

Menuler
Testler
Son Eklenen Dosyalar
Kategoriler

@gmail.com