www.bilgipaylas.org  

 bilgi paylaşım sitesi

Türk Şiirinde Kullanılan Nazım Türleri

A. İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK ŞİİRİ
1. Sagu
2. Koşug
3. Destan

B. HALK ŞİİRİ
1. Aşık Tarzı Halk Şiiri
a. Güzelleme
b. Koçaklama
c. Taşlama
d. Ağıt

2. Anonim Halk Şiiri
a. Ninni
b. Ağıt

3. Dini Tasavvufi Halk Şiiri
a. İlahi
b. Nefes
c. Deme
d. Nutuk
e. Şathiye
f. Devriye


C. DİVAN ŞİİRİ
1. Tevhit
2. Münacat
3. Naat
4. Mersiye
5. Methiye
6. Hicviye
7. Fahriye

Kayit Tarihi: 23.03.2021     Tıklama: 193

Menuler
Testler
Son Eklenen Dosyalar
Kategoriler

@gmail.com