www.bilgipaylas.org  

 bilgi paylaşım sitesi

İslâmiyet Etkisindeki (Sonrası) Türk Edebiyatının Genel Özellikleri

İslâmiyet Etkisindeki  (Sonrası) Türk Edebiyatının Genel Özellikleri

İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı üç başlık altında incelenir. 

a. İlk Devir Eserleri (Geçiş Dönemi Eserleri)

b. Halk Edebiyatı

c. Divan Edebiyatı

751 yılında yapılan Talas savaşından sonra Türkler kabileler halinde Müslüman olmaya başlamıştır. Karahan Devletinin hükümdarı Saltuk Buğra Han 942 yılında İslamiyet resmi din olarak kabul edilmiştir. Bu tarihten sonra İslam'a dair eserler verilmeye başlanmıştır.

Türkler, İslamiyeti IX. ve X. yüzyıllarda kabul etmeye başlamışlardır. XI. yüzyılın başlarında da İslamlığın etkisinde ilk edebi ürünler verilmiştir. Bu ürünler, didaktir ürünlerdir. Bu dönemde islamiyet öncesi yaygın olan sözlü edebiyat anlayışı da halk edebiyatı adı altında devam etmektedir.  İşte XI. yüzyıldan başlayıp XIX. yüzyılın ortalarına kadar süren bu dönem "İslamiyet Etkisindeki Türk Edebiyatı" başlığı altında incelenmektedir. 

Geçiş Dönemi Yapıtlarının Genel Özellikleri:

1.  Müslüman Araplar ve İranlıların edebiyat ve kültürümüze etkisi olmuştur.

2. Dilimize Arapça, Farsça sözcük ve tamlamalar girmiştir.

3. Genellikle yazılıdır. Sözlü edebiyat da İslâmî etkiler altında, halk arasında yaşamış ve gelişmiştir.

4. Yazar ve şairler eserlerini yazıya geçirmeye başlamışlardır. Anonim ürünlerde azalma olmuştur.

5. Nazım ile beraber düz yazı da yaygınlaşmıştır.

6. Halk edebiyatında hece ölçüsü kullanılmaya devam etmiştir. Ancak İran edebiyatının etkisiyle edebiyatımıza aruz ölçüsü de girmiştir.

7. Şiirde daha çok bireysel duygular işlenmekle birlikte, düzyazıda toplumsal konulara yönelme de görülür.

8. Aşk, yiğitlik, tabiat sevgisi gibi konuların yanında dinî konular da hem şiirde hem de düzyazıda önemli ölçüde yer alır. 

9. Divan edebiyatının da etkisiyle farklı zümre edebiyatları uluşmuştur. 

10. 11. yüzyıl ve 19. yüzyıl arasında süren dönemdir.

Kayit Tarihi: 23.12.2020     Tıklama: 135

Menuler
Testler
Son Eklenen Dosyalar
Kategoriler

@gmail.com