www.bilgipaylas.org
 

Ultrasonik Sensör Kullanımı-Ultrasonik Sensör ile Led Yakma

#define trigPin 4
#define echoPin 3
#define led 13

long sure, mesafe; // long veri türünde sure ve mesafe değişkenlerimizi tanımladık.

void setup () {
Serial.begin(9600);
pinMode(trigPin, OUTPUT);
pinMode(echoPin, INPUT);
Serial.println("Başlatılıyor...");
delay(3000);
}

void loop () {
digitalWrite(trigPin, LOW); // trigPin temizliyoruz.
delayMicroseconds(3);
digitalWrite(trigPin, HIGH); // trigPin tekrar çalışıyor.
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trigPin, LOW); // trigPin temizliyoruz.
sure = pulseIn(echoPin, HIGH); 
// pulseIn komutu ile echoPin e gelen ses sinyalin gidip gelme süresini hesaplattık ve değeri sure değişkenine tanımladık.
mesafe = (sure/2) * 0.0343; 
// mesafeyi süre ile yolun çarpımı ile bulduk. 
// Gidiş geliş olduğu için 2'ye böldük. 
// 0.0343 hız değeri de ses’in 1 mikro saniyedeki hızı olduğu için hız değerini 0.0343 olarak aldık.
if (mesafe<10) // mesafe 10 cm'den küçükse
{
  digitalWrite(led, HIGH); // led yanacak
}
else
{
  digitalWrite(led, LOW); // led sönenecek
}
Serial.print(mesafe);
Serial.println(" cm uzaklıkta");
delay(500);
}

Kayit Tarihi: 29.10.2023     Tıklama: 172

Menuler
Testler
Son Eklenen Dosyalar
Kategoriler

www.bilgipaylas.org