www.bilgipaylas.org
 

Arduino İle wtv020sd-16p Mp3 Modül Kullanımı
 
 
Yukarıdaki resimde görüldüğü gibi sıklıkla kullanılan pinler
8 pin GND
16 PİN 3,3 VCC
1 Reset pini
4 ve 5 pin speaker pini
10 ses açma kapama
13 bir sonraki mp3'e geçiş yapar
12 bir önceki mp3'e geçiş yapar
 
Müziklerin süresini belirlemek için aralarına delay() komutunu kullanabilirsiniz.
 
#include
 
int PinReset= 3;
int PinSaat= 4;
int PinVeri= 5;
 
 
Wtv020sd16p Mp3(ResetPin,SaatPin,VeriPin);
 
void setup() {
//Initializes the module.
Mp3.reset();
}
 
void loop() {
Mp3.playVoice(0); //SD kart içindeki ilk mp3 ile başlar.
Mp3.asyncPlayVoice(1); //SD kart içindeki 1 numaralı mp3 ile başlar.
Mp3.pauseVoice(); // Müziği duraklatır.
Mp3.stopVoice(); // Müziği durdurur
Mp3.mute(); // Müziği sessize alır
Mp3.unmute(); // Sessize alınan müziğin sesini açar.
}
Kayit Tarihi: 26.01.2023     Tıklama: 210

Menuler
Testler
Son Eklenen Dosyalar
Kategoriler

www.bilgipaylas.org