www.bilgipaylas.org  

 bilgi paylaşım sitesi

Dede Korkut Hikayeleri ve Özellikleri

Dede Korkut Hikayeleri, destan döneminden halk hikayeciliğine geçiş dönemi eseridir.

Dede Korkut Hikayeleri 15-16. yy'da yazıya geçirilmiştir. Kimin tarafından yazıya geçirildiği belli değildir.

Eserin asıl adı "Kitab-ı Dede Korkut Ala Lisan-ı Taife-i Oğuzhan (Oğuzların Diliyle Dede Korkut Kitabı)"dır.

Müslüman Oğuzların hayatını anlatır.

1 önsöz, 12 hikayeden meydana gelir.

Öykü içinde öyküler vardır, yani iç içe öyküler vardır.

Eserde olağanüstü ve gerçek kahraman ve olaylar bir arada verilmiştir.

Eserdeki Dede Korkut meçhul bir halk ozanıdır.

Hikayelerde Oğuzların çevrelerindeki boylar ile olan mücadelerini anlatır.

Nazım nesir karışık yazılmıştır.

Azeri Türkçesi ile yazılmıştır.

Aşk, yiğitlik boylar arasındaki savaşlar işlenmiştir.

Hikayelerin destan sınıfında sayılmalarının nedeni tabi ki epik olmaları veya olağanüstü öge bulundurmaları değildir. Bu açıdan eser hem destan özelliği hem de halk hikayerinin özelliklerini barındırmaktadır.

Kayit Tarihi: 21.02.2021     Tıklama: 61

Menuler
Testler
Son Eklenen Dosyalar
Kategoriler

@gmail.com