www.bilgipaylas.org  

 bilgi paylaşım sitesi

DOSYA BİLGİLERİ
Yöneticiler İçin Önemli Evraklar
Şube Öğretmenler Kurulu Gündem Maddeleri

……………………… LİSESİ ÖĞRETMENLERİNE

 

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 110. maddesi gereği sınıf/şube öğretmenler kurulu aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde gündem maddelerini görüşmek üzere, ilgili müdür yardımcısı ……………….’nin başkanlığında zoom üzerinden şubelerin derslerine giren öğretmenlerin katılımlarıyla yapılacaktır. Ayrıca toplantı tutanakları 07.05.2021 tarihine kadar sınıf öğretmenleri tarafından bilgisayarda hazırlanarak okul müdürüne teslimi yapılacaktır. 

Toplantıya eksiksiz katılmanızı önemle rica ederim. 

 

……………………

Okul Müdürü

 

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ………………….. ANADOLU LİSESİ ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU

 

9. Sınıflar       : 29.04.2021               15.00

10. Sınıflar     : 30.04.2021               15.00

11. sınıflar      : 03.05.2021               15.00

12. Sınıflar     : 04.05.2021               15.00

 

GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Gündem maddelerinin görüşülmesi
 1. Bir önceki toplantıda alınan kararlar
 2. Öğrencilerin başarı durumlarının incelenmesi ve başarıyı artırıcı önlemlerin alınması
 3. Derslerin öğretim programlarıyla uyumlu olarak yürütülmesi
 4. Özel eğitim ihtiyacı olan kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin başarılarının artırılması ve eğitim hizmetlerinden daha etkin yararlanmalarının sağlanması amacıyla alınacak tedbirler, yapılması gereken iş, işlem ve planlamalar
 5. Okul çevre işbirliği çerçevesinde COVİD-19 salgını dahilinde EBA canlı derslerine internet, iletişim aracı eksikliği çeken öğrencilerin tespitinin yapılması
 6. Eğitim kurumu il, ilç yurtiçi ve yurtdışında düzenlenecek bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ve yarışmaları ile geziler, öğrenci kulüp ve toplum hizmetleri
 7. Öğrencilerin girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar
 8. Öğrencilerin kişilik ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, sağlıklarının korunması ve dengeli beslenmelerinin sağlanması
 9. Okul sağlığı çalışmalarına yer verilmesi, bu maddenin COVİD-19 salgının sürecini kapsayacak şekilde ele alınması
 10. Değerler eğitimi çalışmalarına yer verilmesi
 11. İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin planlanması
 12. Dilek ve temenniler
 13. Kapanış

 

Toplantı ID ve şifreleri Müdür Yardımcısı ………………… tarafından paylaşılacaktır. 

 

26.04.2021
5
Dosya Boyutu 14,39 KB
   
 
Menuler
Testler
Son Eklenen Dosyalar
Kategoriler

@gmail.com