www.bilgipaylas.org  

 bilgi paylaşım sitesi

DOSYA BİLGİLERİ
Toplantı Gündem Maddeleri
Sene Başı Zümre Öğretmenler Kurulu Gündem Maddeleri

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ………………….. LİSESİ

DERS YILI BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU

GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış ve yoklama,
 2. Gündem maddelerinin okunması,
 3. Planlamaların; eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, okulun kuruluş amacı ve ilgili alanın öğretim programına uygun yapılması,
 4. Atatürkçülükle ilgili konuların üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması ile öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve kazanım ağırlıklarının dikkate alınması,
 5. Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi,
 6. Diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılabilecek işbirliği esaslarının belirlenmesi,
 7. Öğretim alanı ile bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılması,
 8. Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması,
 9. Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi,
 10. Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,
 11. Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla sınav analizlerinin yapılması,
 12. Sınavların, beceri sınavlarının ve ortak sınavların planlanması,
 13. Öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı durumları,
 14. Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi dersleriyle uygulamalı nitelikteki diğer derslerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi; sınavların şekil, sayı ve süresiyle ürün değerlendirme ölçeklerinin belirlenmesi, (İlgili Zümre Öğretmenleri)
 15. Öğretim programları, okul ve çevre şartları dikkate alınarak eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre proje konuları ile performans çalışmalarının belirlenmesi, planlanması ve bunların ölçme ve değerlendirilmesine yönelik ölçeklerin hazırlanması,
 16. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür, değerlendirilir ve kararlar alınır.
 17. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında ders bazında gerçekleştirilecek uzaktan öğretim etkinliklerinin planlanması
 18. Covıd-19 salgını uzaktan eğitim süreçlerinin değerlendirilmesi
 19. Pandemi dönemi psiko-sosyal destek çalışmaları
 20. 2018, 2019, 2020 yılı TYT ve AYT sınavlarının değerlendirilmesi
 21. Kapanış

 

 

……………………….

Okul Müdürü

10.02.2021
8
Dosya Boyutu 14,44 KB
   
 
Menuler
Testler
Son Eklenen Dosyalar
Kategoriler

@gmail.com