www.bilgipaylas.org  

 bilgi paylaşım sitesi

DOSYA BİLGİLERİ
Yöneticiler İçin Önemli Evraklar
2. Dönem Öğretmenler Kurulu Gündem Maddeleri

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM BAŞI ÖĞRETMENLER KURULU GÜNDEMİ

 

1- Açılış Yoklama

2- Gündem maddelerinin okunup oylamaya sunulması ve eklenmesi istenilen maddeler.

3-  Sene Başı öğretmenler kurulunda alınan kararlarınuygulamasının değerlendirilmesi.

4-2019-2020 Eğitim öğretim yılı 1.dönem ders başarı durumunun değerlendirilmesi.

a)Ders not ortalamaları sınıf sınıf, şube şube, ders ders.

b)Başarısız dersler ve öğrenciler başarının artırılması için önlemler

c)OBA-Gİ sınavları ve Kazanım Değerlendirme sınavı sonuçları değerlendirme,  başarı artırıcı kararlar

d)Dynet, E-Twinning, EBA oranlarının öğretmen öğrenci açısından diğer okullarla mukayesesi

e) Sınıf ve öğrenci devamsızlık ortalamaları, devamsızlığın azaltılması için alınacak önlemler.

5- İstenen başarı düzeyine ulaşamayan öğrencilerin yetiştirilmesi için alınacak önlemler Destekleme ve Yetiştirme Kursu İşlemleri.

6- Derslere zamanında girilmesi ders defterlerinin yazılması ve yoklamaların zamanında alınması ile ilgili hususların görüşülmesi. Özellikle sayısal öğretmenlerin ve soru soran bir gurup öğrencinin ders zili çaldığı halde soru sorma gerekçesiyle başka derslere geç girmesi

7- 1.Dönem genel disiplin durumunun görüşülmesi.

a)Başarı belgesi alan öğrenci sayıları

b) Disiplin cezası alan öğrenciler, azaltmak için alınması gereken tedbirler, Cezayı kaldırma görüşmeleri

8-1.Dönem Rehberlik faaliyetlerinin değerlendirilmesi.

a)Önleyici rehberlik faaliyeti

b)Veli Rehberlik Faaliyetleri

c)Kariyer gelişim Rehberliği

9- Kutlanması gereken gün ve haftalarla ilgili yapılacak çalışmalar ve görev paylaşımı yapılması

 2.Dönemde yapılacak olan (12 Mart, 18 Mart Çanakkale Şehitleri, 19 Mayıs Gençlik Haftası, Kitap Okumayı TeşvikProjesi,  Değerler Eğitimi,  Matematik Olimpiyatı, Okul Gezileri, MEB UlusalRobot Yarışması, ERASMUS Başvuruları, TÜBİTAK Yarışmaları, TEKNOFEST, Mezuniyet Programı, mezuniyet gecesi,yıllık hazırlanması vb.) ile ilgili yapılacak çalışmalar

 

10- Sosyal kulüplerin toplum hizmeti ile ilgili yapacakları faaliyetlerin durumunun görüşülmesi. (Sosyal Etkinlikler Yön. Madde 7-13)

  1. Kutlanan ve kutlanacak belirli gün ve haftaların sorumluları tarafından yapılması gerekenler.
  2. Sosyal Sorumluluk Projeleri (ÖNEM Projesi,En güzel hazinemiz Güzel Türkçemiz Projesi …)
  3. Kültürel Faaliyetlerimiz; Müzik Korosu, Halk Oyunları..
  4. Sportif Faaliyetler alınan derecelerin değerlendirilmesi,Lisanslı sporcuların artırılması

11- Öğretmen ve öğrenci nöbetleri ve nöbet defterlerinin yazılması (Yemekhane ve yemekler ile Taşıma araçlarının kontrolü) ile ilgili hususların görüşülmesi. (Ortaöğretim kurumlar yönetmeliği madde:91-92) 

12- Proje ve performans ödevlerinin takibi ile ilgili alınacak tedbirlerin görüşülmesi

13- Öğretmen-Öğrenci-Veli İlişkilerinin değerlendirilmesi.

14- 2023 Stratejik planlamaya ilişkin iş ve işlemlerin görüşülmesi.2023 Eğitim Vizyonu Görevlerin tebliği

15- Ders Dışı Eğitim Çalışmalarının değerlendirilmesi,Hizmet içi Eğitim Başvuruları ve onay durumları hakkında bilgi verilmesi.

16-MEB Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi, İkinci dönem başı; Okul zümresi, Okul zümre başkanları kurulu, İlçe zümre başkanları kurulu toplantısı ile, ilgili hususların görüşülmesi  

17- İdarece gönderilen yazıların günlük takibi ile ilgili hususların görüşülmesi

18- Çeşitli nedenlerle işlenemeyen derslerle ilgili telafi programı ihtiyacı olan derslerin tespiti ile ilgili hususların görüşülmesi.

19-Gelecek yılın mezunları olacak  11.Sınıflar için ikinci dönem başı itibarıyla planlarımız,…koçluk sisteminin uygulanması

20-Kurulda alınan kararların somut hale getirilmesi..

21- Dilek Temenni ve Kapanış         

 

       …………………………  

       Okul Müdürü

 

02.10.2021
11
Dosya Boyutu 18,31 KB
   
 
Menuler
Testler
Son Eklenen Dosyalar
Kategoriler

@gmail.com